Co to jest eduroam ?

Usługa eduroam to system prostego i bezpiecznego roamingu adresowany do osób związanych ze środowiskiem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce, jak i za granicą).

Prostota korzystania z eduroam jest porównywalna do używania telefonu komórkowego – wystarczy uruchomić urządzenie w zasięgu sieci eduroam i po chwili użytkownik może korzystać z Internetu.
Zasadniczą cechą usługi eduroam jest z jednej strony ochrona jego prywatności, a z drugiej strony zapewnienie identyfikacji użytkownika w wypadku, gdyby dopuścił się naruszenia prawa, a przede wszystkim informacji o lokalizacji, w której aktualnie przebywa.

Usługa eduroam w Polsce jest dostępna poprzez infrastrukturę sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych przez instytucje będące członkami Konsorcjum PIONIER.

Zobacz: Eduroam w Polsce

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oferuje bezprzewodowy dostęp do sieci Internet w ramach usługi eduroam.

Każdy pracownik i student AJP posiadający uczelniane konto poczty elektronicznej może podłączyć się do sieci przy pomocy karty bezprzewodowej w wydzielonych punktach bezprzewodowego dostępu do Internetu na AJP oraz na terenie jednostek uczestniczących w projekcie Eduroam w Polsce, Europie oraz Australii.

Zobacz: Jak się podłączyć ?