Jak się podłączyć ?

Aby skorzystać z usługi eduroam oferującej bezprzewodowy dostęp do sieci Internet w obiektach Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim należy wykonać następujące kroki:


- krok 1 -
Generowanie/pobieranie prywatnego certyfikatu.

Każdy pracownik i student AJP może pobrać swój prywatny certyfikat niezbędny do skorzystania z usługi eduroam.

Do wygenerowania prywatnego certyfkiatu niezbędne jest posiadanie aktywnego uczelnianego konta pocztowego w domenie ajp.edu.pl.

Aby wygenerować certyfikat należy:

  • Poprawnie wypełnić formularz generowania certyfikatu dostępny w menu Certyfikaty. W formularzu tym wpisujemy: numer NIU oraz adres uczelnianego konta pocztowego. Po poprawnym wypełnieniu formularza naciskamy przycisk Wyślij formularz.

  • Na podany w formularzu adres email zostanie wysłana wiadomość pocztowa z aktywnym odnośnikiem do pobrania certyfikatu. Przechodzimy do naszej skrzynki pocztowej i szukamy tej wiadomości.

  • W treści tej wiadomości znajdują się odnośniki, klikamy na nie, celem pobrania certyfikatu (rozszerzenie .p12) oraz pliku z hasłem (rozszerzenie .has).

Ważność certyfikatów: rok akademicki.

Wygenerowane certyfikaty są w formacie email.p12 i są gotowe do instalacji w systemie operacyjnym.

Instrukcja generowania/pobierania prywatnego certyfikatu:


- krok 2 -
Instalowanie certyfikatu w systemie.

Po pobraniu certyfikatu osobistego należy zainstalować go w systemie operacyjnym na komputerze.

Gdy instalujemy kolejny nowy certyfikat osobisty na tym samym urządzeniu, najpierw należy usunąć poprzedni certyfikat z systemu !

W celu usunięcia poprzedniego certyfikatu z systemu należy wybrać z Panela Sterowania, Opcje internetowe a następnie zakładkę Zawartość. Wybieramy przycisk Certyfikaty, zaznaczamy stary certyfikat osobisty i usuwamy go przyciskiem Usuń.

Aby zainstalować certyfikat w systemach Windows należy:

  • Dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na pliku z certyfikatem email.p12.

  • Następnie przechodzimy kolejne kroki w okienku Kreatora importu certyfikatów potwierdzając przyciskiem Dalej.

  • W kolejnym kroku wpisujemy hasło do certyfikatu i zatwierdzamy przyciskiem Dalej.

  • Na końcu klikamy na przycisk Zakończ.

Instrukcja instalowania certyfikatu w systemach Windows 7/8/10:


- krok 3 -
Konfigurowanie połączenia do sieci eduroam.

Konfigurujemy połączenie do sieci Eduroam.

Parametry sieci eduroam na terenie obiektów Akademii im Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim:

Nazwa sieci (SSID): eduroam
Uwierzytelnienie: WPA2 (WPA2 Enterprise)
Szyfrowanie: AES

Instrukcje konfiguracji połączenia w systemach Windows 7/8/10: